Nationale jonge duivenvlucht verplaatst naar volgende week

25-08-2016 15:44

Beste Sportvriend(in),

Bestuur NPO heeft besloten om de Nationale jonge duivenvlucht Melun te verplaatsen naar zaterdag 3 september. Dit in verband met de warme weersvooruitzichten. De duiven worden nu ingekorfd op donderdag 1 september a.s.

Voor de Natourvluchten van komende zaterdag zijn er voor alsnog geen wijzigingen. Ook niet voor het aantal duiven per mand. Wanneer er wijzigingen komen zullen wij u daarover uiterlijk vrijdagmorgen voor 12.00 uur informeren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 9