Mededeling betreffende vluchten afgelopen weekend

14-06-2016 07:15

Aan alle verenigingen van Kring 3.

Bij deze willen wij U voor alle duidelijkheid mededelen dat de vlucht E 23 Peronne niet meetelt voor het dagfond kampioenschap van Kring 3. Dit omdat Peronne geen dagfond afstand heeft. Verder telt de vlucht M23 Quievráin niet mee voor het midfond kampioenschap van Kring 3. Dit ook omdat Quievráin geen midfond afstand heeft.

Welt telt Quievráin voor het snelheids kampioenschap van Kring 3 omdat het hiervoor wel onder de vereiste afstand valt.

Tevens tellen zowel Peronne als Quievráin wel mee voor het generaal duifkampioenschap van Kring 3. Dit alles volgens de afspraken die wij op de kringvergaderingen hebben gemaakt.

Wij hopen U hierbij voldoende duidelijkheid te hebben verschaft of deze vluchten wel of niet ergens voor mee tellen voor Kring 3. Wat andere spelverbanden zoals CC's en verenigingen hiermee doen is hun verantwoordelijkheid.

Namens bestuur Kring 3

Secretaris M.van Melis.