Insturen reclames op uitslagen

29-04-2016 12:12

Aan alle verenigingen van Kring 3

Wij willen U er op attenderen dat reclames op uitslagen die per post worden verzonden, te laat binnenkomen bij W.Jacobs.

Op maandag wordt er geen post meer bezorgd.

De reclame´s moeten uiterlijk zondagavond bij de concoursleider Wim Jacobs zijn.

Deze kunnen per mail verzonden worden aan W.Jacobs, info@harjac.nl .

Men moet de reclame indienen tezamen met een doordruk van de poulebrief of een uitdraai van het elektronische constateersysteem.

Deze kan men b.v. inscannen en daarna doormailen.

Als de reclames te laat binnenkomen kunnen deze niet meer verwerkt worden door Compuclub.

Vriendelijke groeten,

M.van Melis.