Aantal deelnemende liefhebbers aan concours

01-08-2016 19:00

Aan alle verenigingen van Kring 3.

Hierbij een mededeling van de Kring 3 concoursleider.

Voor het inkorven van de jonge duivenvluchten moet een vereniging minimaal 5 deelnemende liefhebbers hebben.

Indien dit niet het geval is dienen zij bij een zustervereniging in te manden.

Zie hieronder een uittreksel van het: Aanvullend reglement Afdeling 9 Oost Nederland.

Inkorven in de eigen vereniging:

Verenigingen van onze afdeling mogen zelfstandig inkorven voor het verenigingsprogramma als er minimaal vijf deelnemende hokken meedoen aan het concours.

Liefhebbers die alleen deelnemen met trainingsduiven tellen hierbij niet mee.                            

Als er in de vereniging geen 5 deelnemers zijn mag een lid dispensatie aanvragen om bij een  andere vereniging in te korven.

Dispensatie aanvragen kan bij de kringconcoursleider.  Wanneer de kringconcoursleider, de gastvereniging en de eigen verenigingen akkoord zijn zal er dispensatie worden verleend.           

Vriendelijke groeten,

Marcel van Melis.